Sprawdz jakich dokumentów potrzebujesz do wyceny

DOKUMENTY

W zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości niezbędne jest przedłożenie Rzeczoznawcy Majątkowemu potrzebnnych do sporządzenia wyceny informacji, które zawarte są w odpowiednich dokumentach.

 

W dziale Dokumenty znajdziecie Państwo zbiór dokumentów potrzebnych do wyceny w zależności od rodzaju wyceniamej nieruchomości.

 

Nieruchomość lokalowa - rynek wtórny

 • numer księgi wieczystej,


Nieruchomość lokalowa - rynek pierwotny

 • nr księgi wieczystej z której zostanie wyodrębniony lokal,
 • kopia umowy przedwstępnej sprzedaży,
 • standard wykończenia lokalu (jeśli sprzedawany lokal jest w standardzie deweloperskim),
 • jeśli jest to możliwe plan lokalu.

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • numer księgi wieczystej,
 • w przypadku braku księgi wieczystej zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową zawierające m.in. informacje na temat komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu: powierzchnię użytkową, położenie na piętrze,

 

Budynek mieszkalny

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji,
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji.

 

Działka niezabudowana

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.

 

Nieruchomość komercyjna

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej ( nie dotyczy nieruchomości lokalowych),
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.

 

W szczególnych przypadkach inne dokumenty np.

 • akty notarialne,
 • postanowienie sądowe,
 • decyzje administracyjne,
 • umowy majątkowe,
 • uchwały,
 • ugody.

 

Brakujące dokumenty pozyskamy dla Państwa w odpowiednich urzędach.

Regulamin plików cookies