Sprawdź moje kwalifikacje zawodowe - Wycena Kruk
KATARZYNA KRUK

KATARZYNA KRUK

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY,

UPRAWNIENIA ZAWODOWE NR 6150

Ukończone:

Uniwersytet Szczeciński,  Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania studia magisterskie na kierunku Ekonomia ze specjalizacją  z zakresu Wyceny Przedsiębiorstw oraz podyplomowe z zakresu Wyceny Nieruchomości.

Posiadam:

uprawnienia zawodowe nr 6150 w zakresie szacowania nieruchomości uprawniające do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością, nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

oraz

wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z obszarem rynku nieruchomości.

Członek: Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, które należy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz.811) podlegam stałemu doskonaleniu kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

 

Dodatkowo ukończony kurs specjalistyczny: Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczania wierzytelnosci bankowych zorganizowany przez Związek Banków Polskich.

 

Podlegam ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej – polisa PZU S.A.

 

KATARZYNA KRUK

Regulamin plików cookies