Pozostałe usługi

Pozostałe usługi

• raporty o nieruchomości - ważne  przed dokonaniem transakcji,
• analiza rynku nieruchomości:  - badanie poziomu cen i czynszów  dla powierzchni komercyjnych, mieszkalnych oraz  badanie poziomu stawek dzierżawnych gruntów,  - badanie trendów rynkowych.
 

Regulamin plików cookies