Rodzaje określanych wartości

Rodzaje określanych wartości

Ustawa o gospodarce nieruchomościami dywersyfikuje wartość nieruchomości na:
 

 • wartość rynkową,
 • wartość odtworzeniową,
 • wartość katastralną

 

W normach przyjętych przez  Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz przepisów stosowanych na świecie, ujętych np. w Międzynarodowych Standardach Wyceny definiuje się:
 

 • wartość rynkową,
 • wartość odtworzeniową,
 • wartość katastralną,
 • wartość bankowo-hipoteczną,
 • wartość godziwą,
 • wartość indywidualną,
 • wartość ubezpieczeniową,
 • wartość dla wymuszonej sprzedaży nieruchomości.

 

Ponadto w Międzynarodowych Standardach Wyceny definiuje się również wartości takie jak:
 

 • wartość szczególna,
 • wartość synergiczna (będące szczególnymi przypadkami wartości godziwej) 
 • wartość dla alternatywnego sposobu użytkowania,

 

Natomiast nie definiuje się wartości odtworzeniowej oraz wartości katastralnej.

Regulamin plików cookies