Usługi w zakresie wyceny

Usługi w zakresie wyceny

• nieruchomości lokalowych (lokale  mieszkalne, lokale użytkowe),
• nieruchomości zabudowanych  (domów mieszkalnych, budynków  gospodarczych),
• nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, lasy),
• nieruchomości przemysłowych,  biurowych i magazynowych,
• ograniczonych praw rzeczowych i innych praw (użytkowanie, służebność, dożywocie itp.),
• określenie wartości nieruchomości  dla indywidualnych potrzeb  inwestora.

Regulamin plików cookies